No4254模特小蛮妖Yummy深圳旅拍百变情趣风服饰秀翘臀美腿诱惑写真77P小蛮妖秀人网

No4254模特小蛮妖Yummy深圳旅拍百变情趣风服饰秀翘臀美腿诱惑写真77P小蛮妖秀人网

)六神通解散理晚发之邪。加减于后。

 湿热内深发黄,茵陈汤下之,或佐以防己、黄。吴氏以竹沥一盏,生栝蒌根,打烂绞汁一盏温服,涤痰清热,下顺大便,不比寒凝食滞不语之症,忌用寒凉清润之药。

然脉微者,阳津不足,故不可发汗。故凡迟漫分明者,里寒也。

民病感冒寒邪,关节不利,心腹痛。无问男女老幼,惊痫搐搦,急慢惊风,四时伤寒等病,服之神效。

太阳如疟,皆表邪。 次则温脾养胃之剂,投之是为正法。

如内热加黄芩一钱;口渴加天花粉一钱。不大便六七日,有里热,即头痛,亦宜小承气汤下之。

Leave a Reply